Presentació

A la Rememberteca trobareu superposats en plànols  actuals, la Valentia romana, la Madina al Turab musulmana i la València medieval amb els seus perímetres emmurallats i troballes arqueològiques, làpides, cementeris … Ubicació de palaus, convents, parròquies i els seus fossars. La xarxa de sèquies del Túria. On radicava  la Jueria, la Moreria i el Bordell. Gradualment aniré superposant els barris de València que un dia van ser horta, amb les seues barraques, alqueries, séquies, camins i elements agrícoles i industrials: molins, sénies, fumerals…   

També tenen cabuda en aquestes pàgines, la xarxa ferroviara amb les seues estacions i la seua història i per  suposat la tramviària, des del seu inici fins a la desaparició de l’últim tramvia i moltes coses més que poc a poc anireu descobrint.

Així mateix, entre les seues pàgines trobareu superposicions de plànols i fotoplànols, una pàgina dedicada a la cartografia, amb enllaços a col.leccions de mapes antics amb una molt alta resol.lució, una galeria de fotos antigues i dues més de coloracions i fotomuntatges.

La Rememberteca no pretén ser un contenidor de records, sinó més aviat una eina per a l’estudi i el millor coneixement de la nostra ciutat. Perque, de què serveixen els coneixements si no els fem servir?

Espere que vos agrade i vos siga útil.

Xavier Oms.